Lược sử Trinh Vương Phúc Bình

Thứ hai - 03/10/2022 06:15  331

 
LƯỢC STRINH VƯƠNG PHÚC BÌNH
 
image 20221003171741 1Cộng đoàn Trinh Vương Phúc Bình cách quốc lộ 14 khong 300m. Cư ngti đưng Nguyễn Công Tr, tổ dân phố 2, thtrn Eatling, huyn Jút, tnh Đăk Nông. Cộng đoàn thuộc giáo phận Ban Mê Thuật.

Giáo xứ Phúc Bình, trưc đây gọi là giáo hMông Triu, tách khỏi giáo xứ Phúc Lộc và trthành giáo x, cha phó xPhúc Lộc Phêrô Phạm Bá Huỳnh đưc đt làm cha chánh xứ Phúc Bình. Thy chem Trinh ơng đang phục vụ ti Phúc Lộc, cha Phêrô mi chị em cộng tác phục vụ ti giáo xmới. Ông Nguyn văn Dũng, ngưi kinh doanh về gỗ, có một miếng đất sát cnh nhà thờ Phúc Bình vi ba mt tin, din ch 7250m2. Cha xứ Phêrô đề nghị ông Dũng nhưng li cho một nhà Dòng làm cơ s. Ông Dũng tưng là Dòng Nữ Vương Hòa Bình muốn mua đt, đnh bán vi giá tương đi, nhưng các sơ đó không mua. Ông Dũng đến cộng đoàn Thánh Gia trao đi vi chTriu. Đt gn quốc lộ 14, thuộc thtrn Eatling, huyn jut, tnh ĐkNông.

 
Ngày 14.3.2012 chTêrêxa Maria Phan ThBang Tổng Phụ tá I, chMaria Trn Thị Min Tổng quản lý và chMaria Vũ ThTriều gp ông Dũng, đng ý mua miếng đt này vi giá 2 tỷ. Ngày 01.6.2012. Nhn li mời của cha xứ Phêrô, chị em cộng đoàn Thánh Gia cách Phúc Bình khong 4km hằng tun đến giúp mục vụ ti giáo xứ Phúc Bình.

Ngày 02.9.2012, Đc Cha Vinh Sơn Nguyn văn Bn, giám mục giáo phận đến thăm xứ Phúc Bình. Cha chánh xthưa vi Đức Cha: Dòng Trinh ơng đã nhn giúp xứ Phúc Bình; sau đó ngài dn Đc Cha xem khu đt nhà Dòng mua đlàm cơ s. Để giy phép xin xây dng mi ti Phúc Bình có cơ sở pháp lý, nhà nưc đòi phải có Quyết Đnh thành lp trưng và con mộc hiệu trưng. Chị Maria Cn nộp hồ sơ xin mtrưng, các chchọn tên trưng mi là Ánh ơng và mang hồ sơ đi nộp, nhưng không đưc chấp thun. Chúa cho cơ hội: ông Tác, chtịch hội đồng mục vụ xứ Phúc Bình quen với ông chtịch huyện jut. ChCn và ông Tác lên gặp chtch huyện, đưc biết chtch ch làm việc một tun na là chuyn công tác mi. Nghe chCn trình bày nguyn vọng, chtịch huyện lp tc triu tp các ông trưng phòng: Nội Vụ, Giáo dục, và Tài Nguyên môi tng, yêu cầu ngay chiu hôm sau phi đi giám sát đt, làm báo cáo cho Huyn...trưng phòng Giáo dục trlời là: vi quá, không kp! Nhưng chtịch Huyện cương quyết: phi làm ngay. Phòng giáo dục mi hiu trưng mt strưng cùng đi, sau khi giám sát, mọi ngưi đu đồng ý. Hsơ nộp lên huyn, ông chtịch huyện rt thích tên trưng là Ánh ơng. Ông nói: Ánh ơng là rng rỡ, ta sáng. Ông tng phòng Nội Vụ cũng thích, ông nói: Nghe tên trưng là thấy rng sáng, hưng lên. Bưc vào tháng MTrinhh ơng, chĐình cu xin Đc Mẹ: trong tháng M, xin Mẹ ban cho chúng con mt ơn để ghi nhlòng yêu thương của M.
 


Chiu 13.8.2015 ông chủ tịch huyn jut ký Quyết Đnh thành lp trưng. Quyết Đnh đưc chuyển sang phòng Giáo Dục để Phòng Giáo Dục đi làm mộc hiu trưng. Sáng 15.8. 2015 ông Tác nhmột ngưi trong hội đồng mục vụ xứ Phúc Bình có xe hơi, chchCn đi ly con mộc. Chị Têrêxa Maria Din đưc đt làm hiu trưng trưng Ánh ơng, vì chị có đủ c điu kiện phòng giáo dục huyn jut yêu cu, lúc đó chị đang bệnh và cha bệnh ti Sài Gòn, nên mọi công vic của trưng Ánh ơng do chCn đm nhim. Ngày 14.4.2013 Ông Bin và chú Điu xem đt và chun bị xây dng. ChMaria Đình đưc Btrên đt trông coi công trình.

Ngày 8.9.2015 Cha xứ Phúc Bình Phêrô Phm Bá Huỳnh cử hành nghi thc đt viên đá đu tiên. Ngày 28.9.2015 ChTổng phtrách Angela Maria đến thăm và cu nguyn cho vic xây dng cơ smới. Ngày 11.11.2015 khởi công. Dân chúng và Lãnh đo cấp xã thấy các sơ làm công trình ln, họ ngạc nhiên, có my ngưi còn hù dọa: làm nhà mà ti sao chúng tôi không đưc biết? trên Tnh mà biết đưc sẽ pht rt nng, sđình chỉ v.vNhờ quen Ông trưng phòng Tài Nguyên môi tng Huyện, các chị đưc ông hết lòng htrợ công vic này, ông nói vi chCn: cứ xây dng, đồng thi cũng tiến hành xin giy phép chuyn đổi mục đích. Nếu cấp trên hỏi tới, cứ đin thoại cho ông đến gii quyết; khi ông không thể đến, ông hưng dẫn các chị cách để gii quyết. Công vic xây dng kết thúc tốt đp.

 
Ngày 8.10.2016 cha xứ Phúc Bình Phêrô Phm Bá Huỳnh làm phép và khánh thành nhà mới, có Cha tuyên úy nhà MGiuse Nguyễn Ngọc Quí, chTổng Phụ Trách Angela và một số các chem hin din, cùng một số cha thân quen, chính quyền. Đáp li li đề nghị ca Cha xứ Phêrô, từ 2012, hng tun chị em tThánh Gia sang giúp mc vụ ti Phúc Bình: chMaria Cần chu trách nhim đoàn Thiếu Nhi, hun luyện giáo lý viên. ChMaria Vị đào luyện cho các em vvic đánh đàn, làm ca tng. Chị Cn cũng kêu gọi các anh chị em trtrong giáo x, ai có thể, tham gia công vic ca giáo xứ như: làm giáo lý viên, hát ca đoàn, đánh đàn nhà th... nhiu ngưi đã tham gia, trong số đó có nhng ngưi đã có gia đình như anh Triu, rt nhit thành cộng tác vi các sơ. Cô Huyền là giáo lý viên, và là thành viên tu hi đi, dy cho các em lý thuyết về đàn, phần thc hành do chV. Thi gian sau chị Vị chuyển công tác sang Qung Phú, tchị Lương tiếp tc.

Năm (2015-2017) có 6 chem hin din ti cộng đoàn Phúc Bình. Đó là các ch: CPT Đình, chHiên (phtá I), chLan (hiu trưng), chVang (phó hiu trưng), chHng, chTrưng. Khi cộng đoàn Phúc Bình đưc thành lp, các chị em ti đây đm nhận giúp mục vụ. Chị Trưng và chVang phtrách coi thiếu nhi giáo xứ Phúc Bình: vi tổng sthiếu nhi khoảng hơn 300 em. Vào các buổi chiu ThHai hàng tun, chTrưng dạy lớp đào to huynh trưng cho các em giáo lý viên do giáo hạt tchc ti giáo xứ Phúc Bình.Cha xứ xin các chị hưng dẫn thêm giáo hTrúc Sơn. chị Lan và chHiên coi thiếu nhi giáo hTrúc Sơn. Chị em dạy giáo lý cho các em thiếu nhi ở giáo xứ và giáo họ vào chiu thứ Năm và sáng Chúa Nht. Ngày thBy, chị em luân phiên đtrao Mình Thánh Chúa cho các bnh nhân không thể đến Nth. Đu năm 2018, cha xứ nhờ chị Đình hưng dẫn, dy giáo lý cho một số đôi hôn nhân để đưc hp thc hóa giáo lý cho mt số ngưi ln tuổi mà chưa lãnh bí ch khai tâm Kitô giáo giúp cho nhng ngưi bỏ xưng tội rưc llâu năm trvề vi Ca.

Trưng mu giáo Ánh Dương đã có giy Quyết Đnh thành lp trưng, nhưng chưa có giy phép hoạt động. Chị Cn làm đơn xin phép. Chem trong cộng đoàn làm ban Giám Hiu và khâu Cp dưng, giáo viên là các cô giáo ngoài. Theo nhn xét của chCn: Số giáo viên đăng ký xin dy trưng Ánh ơng rt đông, họ cho biết lý do: Rt thích vô dy trong trưng các sơ, để học vi các sơ cách chăm sóc tr, đưc sơ yêu thương, cn kỹ hưng dn tng chút, để sau này có tay nghề cao. Tháng 9.2015 nhn đưc giy phép hoạt động, thì đã tr, các học sinh đã vào các trưng khác. Đto điu kin cho trưng Ánh ơng kp khai ging năm học mới, chCn động viên một số phụ huynh có con đăng ký học ti mu giáo Hoa Mai, đề nghị chuyển sang học trưng Ánh ơng vì là các sơ cùng Dòng, và nhưng 93 học sinh (1/3 số học sinh) của mu giáo Hoa Mai (cộng đoàn Thánh Gia), chuyển tin đu năm của các bé, đồ chơi ngoài tri v.v... cho trưng Ánh ơng. My trưng mm non ở chung quanh rt ngc nhiên về điu này. Đưng đi trưc mt nhà chem là đưng đt, chem đi lễ buổi sáng hoặc phụ huynh đưa con đi học, mùa nắng thì chu cảnh bụi mt mù, mùa mưa đt sình ly, có nhng em bté gia đưng, quần áo dính bùn, lm láp. Năm sau, NNước và nhân dân cùng làm, con đưng đt này trthành đưng bê tông vng chắc và đp.

Năm 2017- 2021, cộng đoàn có 7 chị em đưc sai đến phc vụ trong công tác điu hành nhà trưng, làm cp dưng có khoảng 210 em bé từ 3 đến 5 tuổi học trong nhà trưng. Có rt nhiu các em hoàn cnh nghèo nhưng li rt muốn học trong trưng sơ, nên nhà tng gim học phí cho nhiu trưng hp. Có nhng em hoàn cảnh gia đình không có tin đi học lp lá, chem cũng mi đi học min phí. Ntrưng thuê 12 giáo viên để dy học. Ngoài công tác trong nhà trưng chem tham gia vào mục vụ giáo xứ coi thiếu nhi, dạy giáo lý cùng vi các em huynh trưng khong 450 em thiếu nhi. Chị em phtrách lp xưng tội rưc lễ 60 em và thêm sc. Các lp còn li do các em huynh trưởng trong giáo xứ đm nhn. hưng dn 20 em lsinh. Mlp dự tu khoảng 40 em cả nam ln nữ sinh hoạt vào mi ngày Chúa Nht, có nhiu tháng đào to giáo lý viên khong 30 em. Chem hàng tun kiêm vic git khăn thánh, đlễ nhà x. Trong cộng đoàn 2 chị phụ trách mục vụ ti giáo hTrúc Sơn dy giáo lý khong 350 em thiếu nhi cùng vi các em huynh trưng. Mlp dtu khong 20 em sinh hot vào chiu chúa nht. Thứ by hàng tuần 2 chị cho bnh nhân rưc lti giáo khu Nơng. Sau này cha xứ nhờ cho bệnh nhân rưc lti Trung Tâm Y Tế huyn jút. Mỗi năm giáo x mở 2 khóa giáo lý hôn nhân chị em đảm nhn một smôn. Cộng đoàn đảm nhận dạy giáo lý dtòng mỗi năm khoảng 10 người. Ngoài ra chem còn giúp dy giáo lý cấp tốc mt số đôi “Cy lúa ngắn ngày” đcho kp thi vụ gt hái.

 
Ngày thBy, chị em cộng đoàn li tchc đi thăm viếng nhng ngưi già neo đơn, nhng gia đình khó khăn trong giáo xứ để an ủi và tng chút quà cho họ. Ngày Quốc Tế bnh nhân cộng đoàn nu xôi thăm hỏi ngưi già, ngưi đau bnh trong giáo x. Mỗi năm 2-3 ln chem ln lội vào tm, tng quà anh em dân tộc H Mông, Tày, Dao trong khu Ba Tng và Năm Tầng, phát quà cho giáo hLc Thin, giáo hNam Nia thuc giáo xQung Đà hầu hết là ngưi dân tc. Món quà gm có go, mì tôm mm mui, du ăn. Ngoài ra còn có qun áo, phát thuốc thuc. Chỗ phát thuốc khi nào cũng xong sau cùng vì nhiều ngưi đau bệnh không có điu kin đi khám bnh vì nhà quá xa, không có phương tin, tin bạc. Cánh đồng truyền giáo ti tnh Đăc Nông còn rt bao la, anh em dân tộc ở phn lớn trong núi, đưng đi rt him tr, nhiu nơi họ chưa đưc biết Chúa. Các Linh mục phn lớn một xứ phi coi thêm nhiu giáo họ. Có nhng giáo đim ở xa một tháng mi có Thánh Lễ 1 ln. Từ năm 2019 đến nay 2021 khi có th cộng đoàn nấu cơm tthin cho trung tâm y tế huyện jút hầu hết là ngưi dân tộc khong hơn 100 phn cơm trưa.

Hiện diện tại Phúc Bình đến nay chưa tròn 6 năm, nhưng nhng gì các chị em đang thc hiện nhân danh và trong shiệp thông với Dòng đã dần dần làm cho chem trthành nhng nhân chng của nim vui Tin Mng, của điều mà Đc Thánh Cha Phanxihằng mong mỏi: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Cầu mong nhng năm tháng sắp ti, có nhiều bước chân của chị em bước tiếp nhng bước chân rao loan nim vui Tin Mng đến miền đất Phúc Bình, nơi tràn đầy phúc lành và bình an của Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Maria Uy, CMR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Ý cầu nguyện

thang 9 1

Lịch Phụng vụ

MÙA CHAY
3 Ch Nht    Chúa Nhật 3 Mùa Chay
4 Th Hai n*  Thánh Ca-xi-mia
5 Th Ba    Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay
6 Th Tư    Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay
7 Th Năm n*  Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo
8 Th Sáu n*  Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ
9 Th By n*  Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu
10 Ch Nht    Chúa Nhật 4 Mùa Chay
11 Th Hai    Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay
12 Th Ba    Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay
13 Th Tư    Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay
14 Th Năm    Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay
15 Th Sáu    Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay
16 Th By    Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
img 3797
Hội chợ Xuân 2024
MN Rạng Động

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,165
  • Tháng hiện tại5,167
  • Tổng lượt truy cập6,411,228

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây