Lời hiệu triệu lần hạt Mân Côi

Thứ hai - 22/10/2018 22:37  1879
LỜI GIỚI THIỆU
CỦA CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH DÒNG TRINH VƯƠNG
2 chi tpt angela

 
Trong bối cảnh sự dữ lan tràn trên xã hội toàn cầu, Giáo hội đang trải qua những thử thách lớn lao, Đất Việt đang lâm  nguy, chị em chúng ta đã cổ võ việc lần chuỗi và sống tinh thần chuỗi mân côi. Chúng ta đã khát mong có thật nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ tại Fatima, kêu cầu, tín thác vào lòng Thương xót Chúa, chờ đợi sự can thiệp của Ngài vào hiện tình thế giới.

Nay có chương trình cổ võ về việc lần hạt mân côi và hiến dâng Thế giới cho Trái Tim Mẹ của Linh Mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam, như thực hiện mơ ước khiêm tốn của chúng ta.

Chị giới thiệu chương trình này đến tất cả chị em Trinh Vương xa gần, mong nhận được sự ủng hộ của chị em thực hành và nhiệt tình truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho sự an bình của nhân loại và của Quê hương chúng ta.

Xin Thiên Chúa quyền năng chúc lành và che chở chúng ta qua những lời kinh bé nhỏ chân thành chúng ta hiệp dâng lên cùng với anh em dân tộc chúng ta.
Chị
Angela Maria Phạm Thị Hưng

 

THƯ THỈNH NGUYỆN GỞI CÁC DÒNG TU
(Về việc lần hạt Mân Côi và việc hiến dâng cho Trái Tim Đức Mẹ)

Kính gửi quý Bề trên và Hội dòng,

 Con là linh mục FX Trần Kim Ngọc, OP, Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng Đa Minh Việt Nam. Trước hết, chúng con xin kính chúc quý Bề trên và Hội dòng niềm vui và bình an của Chúa Kitô. Kế đến, Tháng Mười - Tháng Mân Côi gần đến, chúng con xin gửi tới quý Hội dòng vài tâm tình.

Nhìn vào thực tế ngoài đời cũng như trong đạo, dường như sự dữ đang ngày càng gia tăng trầm trọng và lan rộng nhanh chóng. Trước hiện tình đó, chúng con cảm thấy rất thao thức! Những khi thế giới, Giáo Hội... lâm nguy, con người cần phải có một sự can thiệp từ trên cao để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).

Chúng con thiết nghĩ rằng có hai việc cần thực hiện như sau: 
1/ Hiệp ý lần hạt Mân Côi, và 
2/ Hiệp lòng hiến dâng cho Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ

Có rất nhiều Giáo hoàng đã nói về giá trị, ý nghĩa, ơn ích và sức mạnh của Kinh Mân Côi trong nhiều văn kiện quan trọng. Trong các lần hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đều lặp lại lời mời gọi “lần hạt Mân Côi”, việc Đức Mẹ lặp lại lời mời gọi này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Kinh Mân Côi trước vận mệnh của nhân loại. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh cho thấy sức mạnh quyền năng của lời kinh này. Cũng tại Fatima, Đức Mẹ đã yêu cầu hiến dâng nước Nga và thế giới cho Trái Tim của Đức Mẹ. Đáp lại lời yêu cầu của Đức Mẹ qua Tôi tớ Chúa là nữ tu Lucia dos Santos (một trong ba thị nhân của biến cố Fatima), Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện cuộc hiến dâng mọi người và mọi dân tộc, đặc biệt là những người và những dân tộc cần được phó thác và hiến dâng cho Trái Tim của Đức Mẹ, vào ngày 25.03.1984 tại Roma. Và cuộc hiến dâng này, theo chị Lucia dos Santos, được coi như “hoàn hảo theo ý Mẹ muốn, bởi vì có sự hiệp nhất giữa mọi người Kitô hữu trong Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô, mà đứng đầu hữu hình là Đức giáo hoàng, đại diện duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu ở trần gian”. Kể từ cuộc hiến dâng này, cục diện thế giới, đặc biệt Đông Âu, bắt đầu thay đổi. 

Đến đây, chúng con tha thiết xin gửi tới quý Hội dòng hai thỉnh cầu như hai ước muốn:

1/ Xin Hội dòng theo cách thức tuỳ ý, khơi gợi hay mời gọi mọi thành phần trong Hội dòng, hiệp ý lần hạt Mân Côi để cầu cho thế giới, Giáo Hội... đặc biệt cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam chúng ta.


2/ Xin Hội dòng thực hiện một cuộc hiến dâng (thế giới, Giáo Hội, Hội dòng..., đặc biệt là Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam) cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria trong sự hiệp thông của tất cả Hội dòng. 

Vào ngày 26.09.2017, nhân dịp mừng 150 năm thành lập đất nước Canada và kỷ niệm 70 năm việc hiến dâng đất nước này cho Đức Mẹ, trong nghi thức tái dâng hiến đất nước này cho Đức Mẹ của Hội đồng Giám mục Canada, Đức cha Douglas Crosby, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đặt câu hỏi: “Giáo Hội có thể mang lại cho đất nước này điều gì nhân dịp kỷ niệm 150 năm này?”. Rồi ngài trả lời: “Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn là cầu nguyện và tận hiến cho Đức Mẹ!” Chúng con xin thử đặt một câu hỏi: “Giáo Hội có thể mang lại cho đất nước này điều gì”? Chúng con thiết nghĩ rằng, như câu trả lời của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, “sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn” là lần hạt Mân Côi cầu nguyện và hiến dâng cho Đức Mẹ . Chúng con xin gửi hai thỉnh nguyện này lên Hội dòng, như một nguyện ước trong niềm vui hiến dâng, tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh của Kinh Mân Côi và sự can thiệp từ mẫu của Mẹ Maria.

Tiện đây, chúng con xin gửi tới quý Hội dòng:
1/ Chương trình lần chuỗi Mân Côi,
2/ Giới thiệu về Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi (dành cho các Dòng tu),
3/ Bản kinh tận hiến của Đức Gioan Phaolô II (để sử dụng hoặc tham khảo).

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi, thương đến nhân loại thời đại này... và đặc biệt cộng đoàn dân thánh cùng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con.

Biên Hoà, 25.09.2018
Kính thư,
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam

 

LỜI MỜI GỌI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VIỆT NAM Ở KHẮP NƠI
HIỆP Ý LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA


Kính thưa: Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại,

Những gì đang xảy ra trong đạo cũng như ngoài đời, nơi quê hương cũng như trên khắp thế giới, chúng ta thấy rằng tương lai của chính chúng ta và con cháu chúng ta đang lâm nguy. Chúng ta không biết phải làm gì và phải làm như thế nào để thoát nguy! Chúng ta cần phải có một sự can thiệp đầy quyền năng từ trời để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).


Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX nói rằng “Nếu tôi có một đạo quân đọc Kinh Mân Côi, tôi có thể chinh phục được thế giới” {được trích dẫn trong Thủ Bản của Legio Mariae (Dublin, Ireland: Concilium Legionis Mariae, 2005), 146}. Nếu tất cả mọi người Công giáo Việt Nam chúng ta ở khắp nơi mà đồng tâm hiệp ý, liên kết với nhau lần hạt Mân Côi, chắc chắn chúng ta có thể chinh phục được thế giới. Khi chúng ta cùng cậy nhờ Đức Mẹ can thiệp, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về chúng ta!

Vậy, vì tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, cũng như chính con cháu chúng ta... chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người, mọi thành phần trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở khắp nơi, cùng nhau hướng lên Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, hiệp ý lần hạt Mân Côi, đồng thời tận hiến mọi sự, đặc biệt tổ quốc của chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, giờ đây, chúng con hướng lên Mẹ, hơn ai hết, Mẹ biết rõ số phận của từng người, hoàn cảnh của từng gia đình, vận mệnh của từng dân tộc, tình hình của Giáo Hội và tương lai của thế giới đang gặp hiểm nguy như thế nào! Chúng con tha thiết khẩn cầu, kêu van, và “chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ.” Amen.


 Ngày 25.09.2018
Kính thư,
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
Đặc trách
Cổ võ Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam


TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH THÁNG MÂN CÔI  - 2018

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý cầu nguyện

duc thanh cha 1

Lịch Phụng vụ

THÁNG 6 MÙA THƯỜNG NIÊN
1 Th By    Thánh Justin , tử đạo
2 Ch Nht   MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
3 Th Hai    Thánh Charles Lwanga và các bạn , tử đạo
4 Th Ba    Thứ Ba tuần 9 TN
5 Th Tư   Thánh Boniface , giám mục, tử đạo
6 Th Năm   Thánh Norbert , giám mục
7 Th Sáu    THÁNH TÂM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU
8 Th By    Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria
9 Ch Nht   CHÚA NHẬT 10 TN
10 Th Hai   Thứ Hai Tuần 10 TN
11 Th Ba   Thánh Barnaba , tông đồ
12 Th Tư   Thứ Tư tuần 10 TN
13 Th Năm   Thánh Antôn Padua , linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
14 Th Sáu   Thứ Sáu tuần 10 TN
15 Th By   Thứ Bảy tuần 10 TN
16 Ch Nht   CHÚA NHẬT 11 TN

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
img 3797
Hội chợ Xuân 2024
MN Rạng Động

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay6,768
  • Tháng hiện tại77,443
  • Tổng lượt truy cập6,802,888

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây