Suy niệm ngày Mừng Cha Bênađô Maria - Vị cứu tinh của Dòng

Thứ sáu - 09/11/2018 09:44  1408
Bài nguyện ngắm
64 năm Cha Đồng Sáng Lập Bênađô Maria với Đoàn Sủng Sáng Lập
Ngày 11/11/2018.
Chúa Nhật 32 TN - B

 
NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC CHÚA ĐOÁI THƯƠNG.
 
cha benado vicuutinh1

Ngày mừng 64 năm hồng ân Cha Bênađô Maria với Đoàn Sủng Sáng Lập, trùng vào Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm B, chúng ta nhớ đến bài giảng Lễ của Cha Bênađô, cũng trong đúng ngày này, dịp mừng 40 năm (1994): Cha đã ví thân phận của đoàn con cũng như của chính Cha, trong ngày lịch sử 11/11/1954, như hai nhân vật được lưu ý trong các bài Kinh Thánh hôm nay, đó là hai phụ nữ, hai bà góa, cùng với ngôn sứ Êlia; họ là những “người nghèo của Thiên Chúa” họ được Chúa đoái thương. 64 năm qua, Chúa cũng đã nhìn đến Cha Bênađô Maria cùng đoàn con nhỏ dại nghèo hèn của Chúa để tràn đổ lòng thương xót.

- Người được Chúa dùng.

Bài sách Các Vua cho ta thấy: Êlia, vị ngôn sứ của Chúa, ông được Chúa dùng để chiến đấu với thần Baal, ông mang Lời Chúa trong mình, ông đã tuyên sấm theo Lời Chúa và cảnh hạn hán, đói khát xảy ra. Chính ông cũng lâm cảnh túng cực và phải xin nước và bánh nơi một bà góa nghèo tại Sarepta. Đây là thân phận của người tôi tớ Chúa. Êlia vẫn vững tin vào Chúa và Chúa ở cùng ông. Chúa dùng ông để cứu sống mẹ con bà góa đang túng đói và chờ chết.
Cha Bênađô Maria, người tôi tớ của Chúa cũng được Chúa kêu gọi và được Chúa dùng để cứu sống đoàn con nhỏ dại của Chúa. Từ đức vâng lời phát xuất bởi lòng tin vào Chúa, Cha đã đón nhận chúng ta, Cha kể: “Cha đến giúp các con chỉ vì cha vâng lời Bề Trên. Từ đó đến nay cha vẫn sống trong sự vâng lời, và luôn sẵn sàng theo ý Bề Trên”. (10.11.1995).

- Lòng tin của người nghèo.
Bà góa Sarepta vừa có lòng thương người, vừa có lòng tin vào lời vị ngôn sứ, tin vào Lời Chúa. Chính niềm tin này khiến bà dám làm bánh cho ông Êlia ăn trước; bà như quên mạng sống của mẹ con bà, sẵn sàng hy sinh phần ăn cuối cùng của mình cho vị ngôn sứ. Chúa đã ban thưởng cho lòng tin này: “Hũ bột của bà không vơi và bình dầu không cạn, cho đến khi Chúa cho mưa xuống trên mặt đất”.
Trong bài giảng lễ mừng 40 năm nhận Dòng, Cha Bênađô đã giúp chúng ta suy tư: “Nghĩ lại ngày Cha nhận Dòng, thì hoàn cảnh của chị em cũng giống như của bà góa Sarepta hôm nay. Cả Dòng chỉ có vài chục ngàn đủ ăn vài bữa rồi hết và chết. Dòng lúc đó có ít người, lại không biết làm gì để kiếm sống, tiền người ta viện trợ cũng không biết cách mà xin. Còn Cha thì như bà góa nghèo chỉ có hai xu nhỏ, Cha cũng chỉ biết đưa những cái nhỏ như thế để giúp chị em”. Trong hoàn cảnh nghèo khó này, chị em rất đơn sơ tin tưởng vào Cha, còn Cha thì chỉ biết bám lấy Chúa và Đức Mẹ. Nhờ lòng tin đơn sơ như hạt cải nhỏ bé ấy, Chúa và Đức Mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta cho đến ngày hôm nay.

- Thiên Chúa nhìn đến tâm hồn của người nghèo.

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến câu chuyện của một bà góa vô danh, nghèo khó; bà đang lầm lũi giữa đám đông trong Đền Thờ, nhưng có một Đấng thấu suốt mọi sự từ tận trong lòng, Người chú ý đến từng hành vi cử chỉ của bà.
“Có nhiều người đến bỏ tiền vào hòm dâng cúng, những người giàu có bỏ rất nhiều, bà góa nghèo khó nọ cũng đến và bỏ vào đó 2 đồng tiền nhỏ, tức là ¼ xu”, món tiền không đáng kể gì. Nhưng Chúa Giêsu nói: “Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì mọi người lấy của dư bỏ vào, còn bà này đang túng thiếu, đã lấy tất cả của độ thân mà dâng cúng”. Chúa Giêsu chú ý đến lòng tin của bà góa nghèo, bà như quên bỏ sự sống của mình để dành tiền cho nhà Chúa, bà trao đặt tương lai vận mệnh của mình trong tay Chúa. Thiên Chúa nhìn vào tấm lòng con người, đó mới là điều quan trọng, là điều Chúa để ý.
Cha Bênađô Maria của chúng ta cũng tự ví mình như bà góa nghèo trong Phúc Âm, Cha nói: “Khi nhận lấy các con, Cha cũng nghèo và các con cũng nghèo. Cha chỉ có hai xu nhỏ như bà góa, nhưng vì vâng lời Bề Trên và vì thương chị em, Cha cũng chỉ biết đưa những cái nhỏ như thế để giúp chị em, cho đến hôm nay Chúa đã thương cho Dòng phát triển đến mức này. Cha chỉ biết muôn đời ca tụng lòng thương xót của Chúa”.

- Thiên Chúa bênh vực những người phận nhỏ.

Ngôn sứ Êlia cũng như bà góa Sarepta và bà góa tại đền thờ đều là những người nghèo của Thiên Chúa, Chúa yêu quý họ vì họ dám phục vụ Chúa với cả tâm hồn, với cả mạng sống họ. Đó là niềm tín thác của những “người nghèo”, những người chỉ biết lấy Chúa làm gia nghiệp. Kinh Thánh thường đặt những người phận nhỏ ấy đối lập với bọn giàu có quyền lực: Như Êlia trung tín bảo vệ độc thần đối lập với 450 sư sãi của Baal; bà góa Sarepta đối chọi với con người lộng quyền là Hoàng Hậu Giêzabel, và như Bà góa nghèo tại đền thờ đối lập với bọn giàu có và các kinh sư xúng xính trong bộ áo thụng, thích được bái chào ngoài đường, và đi đâu cũng chọn chỗ nhất. Thiên Chúa vào phe với những người phận nhỏ, Người bênh vực những kẻ chỉ biết đặt trọn niềm tin vào Người.
Thinh lặng.
Trong bài giảng mừng 40 năm nhận Dòng, Cha Bênađô đã nói: “Khi nhận Dòng, mục đích của Cha là làm sao cho chị em hiểu biết yêu mến Chúa hơn, và sống tận hiến cho Mẹ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đức tin của Cha không được bằng hạt cải. Chúa thương chị em không phải vì Cha nhưng vì chị em là con cái của Chúa. Vậy, chị em hãy sống hết lòng với Chúa như Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, luôn theo Ý Chúa với tất cả tấm lòng quảng đại. Nếu chị em luôn biết vâng Ý Chúa thì Chúa cũng sẽ làm cho bột của chúng ta không cạn và dầu của chúng ta không vơi, nhưng nhất là chúng ta được Chúa nhìn cách trìu mến như Chúa đã nhìn bà góa nghèo trong Phúc Âm.

- Chúa chỉ muốn ta dâng cho Chúa tấm lòng.

Suốt 52 năm sống giữa chúng ta, Cha Bênađô yêu kính luôn dạy chúng ta những điều thực hành cụ thể theo đức tin, theo Lời Chúa. Trong bài giảng lễ mừng Cha nhận Dòng, Cha nói: “Khi gọi ta vào Dòng Chúa cũng chỉ muốn ta dâng cho Chúa tấm lòng. Nhiều khi ta đau bệnh, ốm yếu chẳng làm được gì đáng kể ngoài việc nấu nước, quét nhà, nhưng nếu ta làm với hết lòng yêu mến Chúa, thì Chúa cũng sẽ thưởng công trọng hậu cho ta. Đôi khi ta cũng giống như người biệt phái trong bài Phúc Âm, ta coi trọng những chị em làm được các việc đáng kể, còn những chị em không làm được việc gì ta hay coi thường hoặc quên sót họ. Hôm nay nghe Lời Chúa ta hãy đổi lại quan niệm này.

Cha dạy tiếp: “Chớ gì chị em luôn sống hết lòng với Chúa, Chúa sẽ đưa Dòng chúng ta đến nơi Chúa muốn, và Ngài sẽ làm cho Dòng ta nên con đường đưa nhiều người vào chốn hạnh phúc với Chúa” (Bài giảng của Cha Bênađô M. ngày 11/11/1994)
Chúng ta tiếp tục những tác động đức tin và tình yêu để dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Giêsu.

Cầu nguyện kết

Lạy Chúa Ba Ngôi là tình yêu vĩnh cửu, là chủ tể muôn loài, con tin cậy, yêu mến Chúa. Cậy nhờ Mẹ và Cha Thánh Giuse con tận hiến cho Chúa tất cả hữu thể con. Con cảm tạ Chúa đã yêu thương bênh vực những kẻ hèn mọn, con tạ ơn Chúa đã yêu thương Hội Dòng chúng con, đã ban Cha Bênađô để cứu giúp chúng con và hướng đưa chúng con đi vào linh đạo Thơ Ấu Phúc Âm. Con tạ ơn Chúa cách đặc biệt, vì Chúa đã dùng Cha Bênađô để ban Mẹ Maria Vô Nhiễm làm Mẹ Bề Trên Dòng chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con biết quý báu và tận dụng những di sản thiêng liêng Cha để lại, nhất là xin cho chúng con được ơn yêu mến tín thác nơi Mẹ Bề Trên theo gương Cha kính yêu.

 
Sr Teresa Maria Tính, CMR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Ý cầu nguyện

thang 9

Chúc mừng & cầu nguyện

- Ngày 17.9. 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Sự
- Ngày 18.9 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Thảo31
- Ngày 20.9. 
Kn. Thánh tẩy: cc. M.Giá, M.Thơm

- Ngày 24.9. 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Nguyên

- Ngày 26.9. 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Huyền30

- Ngày 27.9. 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Ngự

- Ngày 29.9. 
Kn. Thánh tẩy: c.M.Đăng

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
c trinh
Tang lễ chị Maria Nguyễn Thị Trinh

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,967
  • Tháng hiện tại128,458
  • Tổng lượt truy cập5,876,094

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây