Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Năm C

Thứ bảy - 02/02/2019 03:00  936
Ngày 03.02.2019 - Chúa Nhật tuần IV năm C
Gr 1,4-5.17-19 ; 1Cr 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30

 
KITÔ HỮU - TIÊN TRI CỦA TIN MỪNG
cn 4


Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một mối tương quan gay go của Đức Giêsu với người đồng hương và cũng như với một số người bà con thân thuộc của Người. Khi Người trở về Nagiarét, trong hội đường, Người xuất hiện như Đấng Messia dân đang chờ mong. Người trực tiếp bị chống đối và bị đe dọa trong cuộc sống.

I. Tìm Hiểu Lời Chúa : Lc 4, 21-30

Đức Kitô Bị Nghi Kỵ Tại Quê Hương Nagiarét

Bản văn Tin Mừng được tuyên đọc hôm nay tiếp nối đoạn được đọc Chúa nhật trước. Tại hội đường Nagiarét vào ngày Sabbat, anh em đồng hương của Đức Giêsu không thừa nhận Người là Đấng Messia và họ trục xuất Người cách tàn nhẫn.

Sự nổi tiếng của Đức Giêsu và sự ca tụng mà Người nhận được trong cả vùng khiến cho những người đồng hương của Người ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ lại trở nên phẫn nộ khi Người hé lộ cho họ biết Người là Đấng Messia được các Tiên Tri loan báo.

Đức Giêsu khiển trách sự cứng lòng tin của những người Nagiarét. Người báo cho họ biết sứ điệp mà họ chối bỏ sẽ được mang khỏi dân Do Thái. Phát điên vì tức giận, họ muốn giết Người nhưng không được.

Bị đóng khung trong những thành kiến, những thực hành truyền thống, chúng ta cũng có thể tỏ ra cách nào đó sự thiếu hiểu biết, thù nghịch và định kiến với sự hướng dẫn của Giáo Hội; làm tê liệt sự phát triển đức tin của bản thân và của anh chị em.

II. Gợi Ý Suy Niệm

1. Đón nhận Đức Giêsu Kitô : Tin mừng hôn nay trình thuật sự kiện Đức Giêsu về thăm Nagiarét, quê hương của Người. Khởi đầu mọi người vui vẻ đón tiếp Người và rất thám phục những gì Người giảng dạy, Người làm. Thế nhưng, sau đó thì hoàn toàn thay đổi thái độ đến mức khó tin : không chấp nhận Người, đòi giết Người. Tại sao họ lại có thái độ như thế? Thái độ đó của họ chính Chúa đã biết trước khi Người khẳng định với họ : " Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ : hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình! Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông … không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình." Lời Chúa đã đi đúng vào tim đem của họ, nên họ phẫn nộ với Người. Những người đồng hương của Chúa dĩ nhiên là tự hào vì danh tiếng của Chúa, tuy nhiên, sự tự hào đó đã đưa họ đến chỗ muốn sở hữu, muốn độc quyền Người. Những gì Người có khả năng làm thì phải làm cho họ và chỉ cho họ mà thôi. Cho nên, khi Người cho họ biết Người phải loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc, cho người khác thì họ thấy khó chịu. Não trạng "một người làm quan cả họ được nhờ" đã ăn sâu vào vào tâm khảm của những người Nagiarét, quê hương của Chúa. Não trạng đó khiến họ không nhận ra tính phổ quát của ơn cứu độ, thấy được sứ mạng của Chúa Giêsu là đến với toàn thể nhân loại để rồi không thể đón nhận Người. Điều này cũng xảy ra với mọi người dân Israel khi cho rằng họ là dân được Chúa chọn, dân duy nhất đáng hưởng ơn cứu độ, dân duy nhất được Chúa thương nên vượt hơn hẳn các dân khác. Do đó, họ đã lên án và giết Chúa vì đã không thoả mãn những yêu sách của họ.

Ngày nay, thái độ của nhiều Kitô hữu cũng giống như thái độ của những người Nagiarét xưa : lúc đầu theo Chúa, hay nghe được một câu lời Chúa nào đó phù hợp với mình thì thấy thích thú, phấn chấn và nhiệt tình nhưng theo thời gian thì thái độ trở nên dửng dưng với Tin mừng thận chí còn oán trách Chúa vì theo Người xem ra chẳng lợi lộc gì cả mà chỉ thấy thiệt thòi, thấy phải cho đi. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người suy nghĩ lại thái độ đức tin của mình "tôi có thực sự đón nhận Chúa hay không?"

2. Đón nhận và cùng lên đường với Đức Giêsu Kitô : Bài đọc I, Tiên tri Giêrêmia kể lại ơn gọi và sứ mạng tiên tri của mình. Thực hiện sứ mạng đó không dễ dàng chút nào mà luôn phải đối diện với khó khăn thử thách và chống đối. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn ở với ông để ông vượt qua tất cả, những người chống đối sẽ không làm gì được ông, ông sẽ chiến thắng tất cả. Trong Tin mừng Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ rao giảng của mình cũng bị chống đối, đau buồn hơn khi bị chính những anh chị em đồng hương của mình chống đối. Nhưng không vì thế mà Người chán nản bỏ cuộc. Trái lại, Người còn thực hiện với sự kiên cường hơn. Hình ảnh những người đồng hương lên án Chúa, chống Chúa, chối bỏ Chúa như nói trước vận số của Chúa Giêsu khi chính người Do Thái, anh em đồng bào của Người đã kết án tử hình Người. Dù là sứ mạng Tiên tri của Giêrêmia hay sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu, đều có một mục đích là loan báo ý định yêu thương của Chúa Cha và trong khi thi hành sứ mạng luôn luôn phải đối diện với khó khăn thử thách và chống đối. Mỗi người Kitô hữu hôm nay, qua bí tích Thanh Tẩy cũng được Thiên Chúa mời gọi tham dự vào sứ mạng loan báo Tin mừng, nghĩa là tham dự vào sứ vụ Tiên tri của chính Chúa Giêsu Kitô. Kitô hữu sẽ lên đường đồng hành cùng với Người để loan báo, để làm sứ giả cho Người tại quê hương đất nước của mình. Và như thế, chắn chắn một điều là cũng sẽ mang lấy phận số của Người nghĩa là cũng phải chấp nhận chịu phỉ báng, chịu khó khăn và chịu chống đối thận chí phải liều mình hy sinh tính mạng như Người đã kinh qua. Đó là con đường Kitô hữu phải bước vào, không thể khác được. Thế nhưng, cho dẫu thế nào đi nữa, Kitô hữu, sứ giả của Tin mừng vẫn hân hoan bước tới, vẫn mạnh mẽ lên đường đến trao ban sứ điệp cứu độ đến anh chị em mình. Vì một lẽ đơn giản có Chúa ở cùng. Chúa Giêsu khi bị những người đồng hương muốn xô xuống vực đã 'rẽ qua giữa họ mà đi' vì giờ Người chưa tới; cho dầu có phải bị người Do Thái giết chết đi nữa, ngày thứ ba Người vẫn sống lại. Chúng ta, những Kitô hữu cũng thế sẽ qua giữa mọi hiểm nguy mà bước tới, sẽ vượt qua cái chết để phục sinh với Chúa Giêsu Kitô.

3. Đón nhận và khám phá Đức Giêsu Kitô : Những người Nagiarét quay mặt với Đức Giêsu, chống đối và toan giết Người bởi vì trước mắt họ vẫn chỉ là một anh chàng Giêsu tầm thường, con bác thợ mộc Giuse tầm thường. Có chăng thì chỉ có một tí tiếng tăm nào đó, một số khả năng nào đó sau môt thời gian xa nhà, xa quê hương. Vậy mà xem ra có vẻ lên mặt dạy đời hàng xóm láng giềng, nên họ tức giận với Người. Họ không nhận biết, không khám phá ra Người đích thực là Đấng Messia mà mọi người đang trông đợi. Lòng họ mù tối và nói chung nhiều người Do Thái bấy giờ cũng đã mù tối. Họ có Kinh Thánh, có các Tiên Tri, có Gioan tẩy Giả nhưng lòng đã chai đá nên chẳng nhận ra chân tính đích thực của Đức Giêsu Kitô. Họ bị tính tự kiêu, tự phụ che mắt nên không thấy được nơi sự tầm thường của anh chàng Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa; họ bị những truyền thống hủ lậu, những thành kiến che mắt khiến không thể nhận ra nơi con người dung dị có khả năng thuyết giảng làm phép lạ chính là Đấng Messia họ chờ mong để rối lên án Người; họ bị quyền lợi và tham vọng che mắt nên không thể thấy được con người có khả năng thu phục nhân tâm, cứu vớt người sầu khổ là Đấng Gánh Tội trần gian mà chỉ thấy đó là người có thể đe dọa cuộc sống của họ. Kinh nghiệm của người Nagiarét và của những anh em Do Thái ngày xưa là một bài học cho Kitô hữu chúng ta hôm nay. Phải biết đón nhận và không ngừng khám phá về Đức Giêsu Kitô. Người luôn đến trong sự tầm thường : hang đá Belem, con người lang thang không có chỗ gối đầu, tên tử tội trên thập gía … để mạc khải sự siêu thường của Thiên Chúa, của tình yêu. Không thể bằng lòng với vài câu Kinh Thánh, vài câu kinh thuộc lòng; không thể hài lòng với một thói quen đạo đức giả hình bên ngoài và không thể vừa ý với một vài việc bác ái để rồi cho rằng đã đón nhận Đức Giêsu, đã biết và đã theo Người. Ngày nay Người không hiện diện bằng xương bằng thịt với chúng ta nữa mà hiện diện trong Lời Người được công bố trong Hội Thánh, trong thánh lễ chúng ta dâng và trong những anh chị em nghèo hèn, bần cùng chung quanh ta. Phải lên đường khám phá về Người càng khám phá càng thấy được sự nhiệm màu của tình yêu và thập giá của Người; càng khám phá càng yêu mến và mạnh bước theo Người trên đường trọn hảo.

Nguồn: giaophanphucuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Ý cầu nguyện

duc thanh cha

Lịch Phụng vụ

THÁNG HOA
12 Ch Nht T CHÚATHĂNG THIÊN
13 Th Hai   Mẹ hiện ra lần 1 tại Fatima
14 Th Ba K Thánh Mátthia Tông Đồ
15 Th Tư   Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh
16 Th Năm   Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh
17 Th Sáu   Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh
18 Th By   Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh
19 Ch Nht T CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
20 Th Hai N Đức Ma-ri-a,
Mẹ Hội Thánh
21 Th Ba   Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên
22 Th Tư   Thánh Rita thành Caxia
23 Th Năm   Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên
24 Th Sáu   Thứ Sáu Tuần 7 Thường Niên
25 Th By   Thánh Bê-đa khả kính
Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.
Thánh Maria Mađalêna Pazi
26 Ch Nht T CHÚA BA NGÔI

Videos

Audio

Hình ảnh

22 8
Lễ Mẹ Trinh Vương ngày 22.8.2023
img 3797
Hội chợ Xuân 2024
MN Rạng Động

Nối kết

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay3,699
  • Tháng hiện tại67,311
  • Tổng lượt truy cập6,649,865

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây